Destpêk REKLAM

REKLAM

Ji bo reklamê hûn dikarin bi vê maîlê peywendî bi me re bikin. Em li benda we ne:

TEKLÎF BIŞÎNE!

YÊN DAWÎ

Ben û Sen | M. Salih Çelik

SİNOPSİS Yıllar sonra köyüne dönmek isteyen şizofren bir adam Diyarbakır tren garında genç bir kızı takip ederek Ben u Sen mahallesine ulaşır. Ve burada okula...
- Advertisement -

Piştgirî

Kesên ku dixwazin piştgirî bidin xebatên me yên sînemayê bi rêka PayPalê dikarin ji me re pere bişînin.

Derbar

Perê ku tu dixwazî bişînî: €10.00